[VIDEO]: Ribolov šarana na boile – kako uloviti kapitalca? Tako, da ...

Ribolov šarana na boile

Kod šaranskog ribolova, posebnu pažnju treba posvetiti odabiru mamaca. Boilie su jedne od najpopularnijih i najraznovrsnijih mamaca, prikladne za ribolov šarana u raznim uvjetima.

Boilie su dostupne u različitim veličinama, bojama i okusima, kako bi uvijek mogli koristiti one najprikladnije za određenu situaciju. Uz to, možete koristiti i pop-up boile koje neće potonuti već ih možete pozicionirati iznad dna, ukoliko uvjeti to zahtijevaju.

Mogu se koristiti za primamu šarana te u kombinaciji sa drugim mamcima poput kukuruza.

Osim toga, boile možete i sami pripremiti, pri čemu imate neograničene mogućnosti.

Koje boile odabrati, kako ih prezentirati i kakve rezultate očekivati saznajte u videu!


Affiliate Disclaimer:

Slo-fishing is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon. We also participates in eBay Partner Network, FishingBooker, ClickBank and Teespring affiliate programs. We are compensated for referring traffic and business to these companies.