Ribiški čuvaji: Kakšne so njihove pristojnosti?

Ribiški čuvaji

Dolžnost vsakega ribiča, kateri se odpravlja loviti ribe je, da se poleg nakupa ribiške dovolilnice, tudi pozanima kakšna pravila na tisti vodi veljajo in jih tudi spoštuje.

V večini primerov jih najdete napisane na zadnji strani ribiške dovolilnice.

Če boste pravila upoštevali in seveda imeli veljavno dovolilnico, potem se ribiških čuvajev nimate kaj bati.

Kljub temu je dobro vedeti, kakšne so naloge ribiških čuvajev. Le-te točno določa Zakon o sladkovodnem ribištvu, kateri velja na ozemlju Republike Slovenije.

28 NASVETOV KAKO POSTATI BOLJŠI RIBIČ

Ribiški vodič za uspešen ribolov - zanimivi in kvalitetni nasveti zbrani na enem mestu. Z njim boste pridobili pozitivne poglede na naravo, ribe in ribolov.

Knjiga o ribolovu - šarana i ostale ribe

Naloge ribiških čuvajev so:

–    nadzor nad ribolovom;
–    nadzor nad ribolovnimi dovolilnicami, plenom in ribiškimi pripravami;
–    pomoč in nasveti ribičem;
–    obveščanje centra za obveščanje ob poginih rib;
–    spremljanje posegov;
–    evidentiranje in obveščanje izvajalca ribiškega upravljanja o nenapovedanih posegih na vodnih in priobalnih zemljiščih ribiškega okoliša;
–    sprotno vodenje evidence in mesečno poročanje o opravljanju ribiškočuvajske službe;
–    obveščanje ribiške inšpektorice oziroma inšpektorja.

Ribiški čuvaji - ribiška dovolilnica

Pri izvajanju svojih nalog sme ribiški čuvaj izvajati naslednje ukrepe:

–    pregledati ribolovno dovolilnico in pregledati listine za ugotovitev istovetnosti ribiča, ki lovi ribe ali se zadržuje ob vodi s priborom za ribolov;
–    pregledati ribolovni pribor, vabe, ribolovno opremo in uplen ribiča iz prejšnje alinee;
–    začasno zaseči ribolovno opremo in vabe ribiču, ki lovi ali se zadržuje ob vodi, če nima ribolovne dovolilnice ali lovi na prepovedan način;
–    trajno zaseči protipravno ujete ribe, ki postanejo last izvajalca ribiškega upravljanja;
–    prodajati ribolovne dovolilnice;
–    odvzeti ribolovno dovolilnico ribiču, ki lovi na prepovedan način.

Med opravljanjem zakonsko določenih nalog, je ribiški čuvaj uradna oseba, ter ima značko in službeno izkaznico s katerima se mora identificirati.

Ribič mora na zahtevo ribiškega čuvaja pokazati ribolovno dovolilnico, vabo, s katero ribari, ribolovni pribor, uplenjene ribe in vsebino ribiške torbe.

Zaradi dokazovanja prekrška sme ribiški čuvaj ribiča, ki je lovil na prepovedan način, ribolovne priprave in uplenjene ribe tudi fotografirati ali posneti.

V primeru, da pride do kršitve, lahko ribiški čuvaj začasno zaseže ribolovni pribor in se nato preda predlog prekrškovnemu organu.

Potrebno se je zavedati, da je prekršek tudi v primeru, kadar ima ribič veljavno dovolilnico in je izpolnil normo (uplenil dovoljeno število rib), kljub temu pa še naprej nadaljuje z ribolovom.

Kot sem že omenil, če se boste držali pravil, potem se ribiških čuvajev nimate kaj bati. Tako kot mi so tudi oni ljudje, pri katerih lepa beseda lepo mesto najde in takšne so tudi moje izkušnje z njimi.

Potrebno se je zavedati, da so nujno potrebni, osebno bi si želel, da bi bili nadzori nad vsemi kateri lovimo ribe večji, saj bi se na ta način rešilo marsikatero vodo.

Samo poglejmo koliko vod imamo na Štajerskem in Prekmurju. Koliko vod je izropanih in zaradi tega tudi za ribolov nezanimivih. Včasih so bile te vode polne rib, katere so na žalost množično pristajale v skrinjah ali v vodah pri naših sosedih.

In kar je največja ironija, da sedaj Slovenci plačujemo, da hodimo v tujino loviti naše ribe.

Zaključek

Zato naj vsak pri sebi razmisli, kaj je prav in kaj ne.

Osebno si želim ribolov kot hobi prenesti tudi na svoje otroke. In glede na stanje na nekaterih naših vodah se resnično sprašujem, ali bodo naši otroci še imeli kaj za loviti.

Veliko vrst je izumrlo, veliko jih je na robu izumrtja zato spoštujmo pravila.

James (Jure K.)

O meni

Slo-fishing - About Us

__________

Sem Siniša Pintar (prijatelji me kličejo Sina). Sem lastnik, urednik in pisec na spletni strani Slo-fishing.si. Ta stran je mesto za vse ribiške navdušence iz Slovenije, Hrvaške in drugod. Rad imam ribolov in v veselje mi je deliti svoje zgodbe in izkušnje z vami ...

Affiliate Disclaimer:

Slo-fishing is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon. We also participates in eBay Partner Network, FishingBooker, ClickBank and Teespring affiliate programs. We are compensated for referring traffic and business to these companies.