Tabor mladih muharjev - razpis

Written by Siniša Pintar

Komisija pri UO RZS za delo z mladimi ribiči razpisuje XXI. muharski tabor mladih ribičev Slovenije. Razpis velja za mladoletne člane ribiških družin in nečlane, ki so rojeni v letih 1997 do vključno 2001. Tabor bo v organizaciji Ribiške družine Bled, od petka, 23. do vključno nedelje, 25. maja 2014. Taborniki bodo bivali v Hostlu Bledec.

Pričakovani prihod in namestitev udeležencev: petek do 16. ure.

Vsaka RD pošlje na tabor do tri mladoletne člane. Zaradi omejenih prostorskih kapacitet bo na tabor sprejetih prvih 45 prijavljenih mladih ribičev in mentorjev.

Vsaka prijaviteljica (ribiška družina ali območna zveza ribiških družin) zagotovi mentorja za tabornike iz svojega okolja.

Prijaviteljica prispeva za mladoletnega člana kotizacijo v znesku 50,00 €, za mentorja pa 80,00 €. Starši otrok, ki niso člani nobene RD, prispevajo za svojega otroka kotizacijo v znesku 100,00 €. Računovodstvo RZS bo na podlagi prispelih prijav prijaviteljicam oz. staršem izstavilo račune, ki morajo biti poravnani pred začetkom tabora.

Vplačanih kotizacij RZS ne bo vračala.

Za prevoz udeležencev na Bled in nazaj poskrbijo prijaviteljice.

Zborno mesto: Hostel Bledec, Grajska cesta 17, 4260 Bled.

Potek prijavljanja:

od 5. 5. do 12. 5.:

RD prijavi kandidate v razpisni seznam v programu KLEN, ki bo odprt od 5. maja do zasedbe prostih mest. V kolikor prijaviteljica ne bo prijavila mentorja, se mora predhodno dogovoriti z eno od sosednjih RD za skupnega mentorja.

Otroke smejo prijaviti tudi starši otrok, ki so včlanjeni v eno od ribiških družin, pa tudi tisti, katerih otroci niso člani nobene od RD. V tem primeru starši sami prijavijo tabornika na naslov RZS (p.p. 2974, 1001 Ljubljana).

do 20. 5.:

Strokovna služba RZS pripravi pregled vseh udeležencev tabora (ločeno mladoletne člane in mentorje) po abecednem vrstnem redu RD in klubov ter ga dostavi vodji tabora. Strokovna služba upošteva samo tiste prijave, za katere so prijavitelji nakazali kotizacijo.

Tabor mladih muharjev, ribolov, muharjenje, Bled, 2014

Opozorilo: V primeru kakršnihkoli zdravstvenih težav otroka ali obvezne diete morajo starši napisati navodila za zdravljenje in jih oddati mentorju.

DODATEK:

PROGRAM TABORA

OPREMA POTREBNA ZA TABOR

Lep pozdrav in dober prijem!

Predsednik komisije RZS
za delo z mladimi ribiči:
Anton KOSI, prof., l.r.

Predsednik
Ribiške zveze Slovenije:    
Dr. Miroslav Žaberl