Od kod izhaja ribolov – zgodovina?

Od kod izhaja ribolov? Mnoge najdbe kažejo, da se je ribolov začel pojavljati že pred davnimi časi. V prvi vrsti se je ribolov uporabljal v prehranjevalne namene, kjer so si ljudje v morju, rekah, jezerih in vseh drugih vodah lovili ribe, da bi lahko preživeli sebe in svoje družine.

Najdbe kažejo, da so že pred 10.000 leti v jamah risali prve slike ribičev, ravno tako so že takrat našli prvi ribje kosti in tudi največji pokazatelj ribolova, prvo primitivno ribiško opremo. Med začetno ribiško opremo uvrščamo loke in sulice, lovili so pa tudi z golimi rokami. Skozi leta so se začeli razvijati prvi ribiški trnki in mreže, ki so takratnim ribičem močno olajšali delo in povečali ulov.

Ves ulov, i so ga ujeli so na začetku prevažali s krajšimi čolni, skozi leta se je za ribolov razvilo veliko več bolj dodelanih čolnov, daljših in z večjo nosilnostjo in tako je ribolov postal še bolj razvit in ulovi še večji. V končni fazi ribolova, so se začele razvijati večje ladje, ki so z mrežami omogočale velike ulove, v pomoč pa je ribičem prihajala vedno bolj moderna tehnologija, kot so sonarji in različne hladilne naprave, ki so omogočale daljše ostajanje na vodi in lažje shranjevanje rib.

Na koncu, ko ribolov postane že prava industrija, so se v svetu začele razvijati prve tovarne in z njimi ribja industrija, ki jo poznamo še danes.