Cerkniško jezero – ribolov za prave ljubitelje narave!

Cerkniško jezero – ribolov

Cerkniško jezero je največje slovensko presihajoče jezero, ki je po tej svoji lastnosti poznano daleč naokrog.

Namreč zaradi občutne razlike v pritoku (do 240 m3/s) in odtoku (90 m3/s), Cerkniško jezero nastaja v deževnih obdobjih in presiha v sušnih obdobjih.

Cerkniško jezero lahko doseže celo 38 kvadratnih kilometrov in se lahko napolni v zgolj nekaj dneh.

Presihanje pa običajno traja do enega meseca.

Voda, ki polni Cerkniško jezero prihaja iz številnih rek in studencev, ki lahko v sušnem delu leta tudi presahnejo.

Zraven vseh teh zanimivosti, ki jih ponuja Cerkniško jezero, pa je ta voda tudi odlična destinacija za ribolov.

Ujamete lahko kakšnega kapitalnega krapa, prekrasno ščuko ali katero od drugih vrst rib, ki plavajo v tej vodi.

Če vas torej zanima, kaj za ribolov ponuja Cerkniško jezero, potem berite naprej ...

28 NASVETOV KAKO POSTATI BOLJŠI RIBIČ

Ribiški vodič za uspešen ribolov - zanimivi in kvalitetni nasveti zbrani na enem mestu. Z njim boste pridobili pozitivnie poglede na naravo, ribe in ribolov.

Knjiga o ribolovu - šarana i ostale ribe
Prišlo je do napake. Poizkusite znova.
Hvala. V roku 24-ur prejmeš e-knjigo na email.

Cerkniško jezero – presihajoče bogastvo

Odtok vode je znamenito kraški – požiralniki »požrejo« odtekajočo se vodo na zahodnem predelu in imajo celo svoja imena (Velika in Mala Karlovica, Rakovski mostek, Svinjska jama, Kamnje in Narte). Na plano potem pride poniknjena voda v treh smereh:

•    kot potok Rak v Rakovem Škocjanu, ki nadaljuje podzemeljno pot do Planinske jame, kjer se združi z reko Pivko in pride na površino kot reka Unica,
•    drugi del ponikne proti Planinskemu polju,
•    tretji pride na površino v izvirih pri Bistri.

Največjo površino ima Cerkniško jezero v jesenskih dneh deževja ali spomladi, po taljenju snega. Ob visokem vodostaju postane vasica Otok edina slovenska otoška vas.

Današnje stanje jezera ni povsem naravno, ampak je kombinacija naravnih kraških oblik in človeških posegov vanje.

Cerkniško jezero – kam segajo začetki ribolova v njem?

Prvi, ki so imeli ribolovne pravice v jezeru, so bili Oglejski patriarhi v 14. stoletju. Stoletje kasneje so pravico dobili tudi Postojnski graščaki, kasneje tudi mesto Lož. Valvasor je v 17. stoletju prvi podrobneje opisal skrivnostno presihajoče jezero kot čudo narave in zato spodbudil zanimanje za to jezero daleč naokrog. V zgodovini je bogastvo jezera imelo dve koristi:

•    ljudje so jezersko dno uporabljali za kmetijstvo, ko v njem ni bilo vode in
•    lovili so tako ribe kot perjad, ki so se ob zadrževale jezeru.

Valvasor je zapisal, da se na jezeru v času visoke vode ni smelo loviti in so za to skrbeli čuvaji (kmetje zadolženi za to). Ko je voda pričela upadati so čuvaji obvestili vaškega cerkovnika, ki je z zvonjenjem naznanil, da se pričenja ribolovna sezona. Del ujetih rib so dali lokalnemu knezu, drugi del so si razdelili kot plačilo za čuvanje. Še posebej bogat je bil ribolov takrat, ko jezero po več let ni presahnilo.

Človeški posegi izsuševanja Cerkniškega polja so se začeli že v 19. stoletju, za obdobje po 2. svetovni vojni pa je značilno obdobje poskusa akumulacije polja s strani tedanjih oblasti, ki je tudi klavrno propadel.

Ribiška družina je tako v 50. letih prejšnjega stoletja zgradila jez pred Rešetnimi jamami, kjer je tako nastalo majhno stalno jezerce imenovano Rešeto.

Vanj v sušnem obdobju vlagajo ribe iz presihajočih jam, da jih rešijo pred poginom. Da bi ohranili stalen vodostaj, so preusmerili del vode iz rek Stržen in Žerovniščica ter zgradili še več zadrževalnikov.

Žal se posamezni človeški posegi v naravo niso dobro obnesli in je zadnja leta v jezeru vse manj vode. Ker ni več stalnih manjših vodnih površin med sušo, so ogrožene tako ptice, dvoživke in druge živali poleg rib, poraščenemu jezerskemu dnu pa v suši grozi tudi požarna nevarnost.

Cerkniško jezero – ribe v njem in ribolovno obdobje

Ker je jezerska gladina in vodostaj zelo nihajoča, je ogrožena ribja drst, saj se ribe drstijo v plitki vodi ob obrežju.

Če vode prehitro zmanjka, ikre in zarod pristane na suhem in propadejo, v nizkem vodostaju v strugah pa jim preti nevarnost, da jih pojedo druge ribe.

Avtohtone vrste rib, ki jih lahko ujamete v Cerkniškem jezeru so:

•    Ščuka, ima varstveno dobo od 01.02. do 30.04. in najmanjšo mero 50 cm;
•    Linj, ima varstveno dobo od 01.05. do 30.06. in najmanjšo mero 35 cm;
•    Klen, ima varstvene dobo od 01.05. do 30.06. in najmanjšo mero 30 cm;
•    Menek, v vodah RD Cerknica je postal zelo redek in lov nanj ni dovoljen;
•    Potočna postrv, ima varstveno dobo od 01.10. do 31.03. in najmanjšo mero 25 cm.

Poleg avtohtonih rib, najdemo v jezeru tudi alohtone ribe (vanj prinesene ribe od drugod):

•    Rdečereperka, v vodah RD Cerknica zaradi svoje številčnosti nima ne varstvene dobe niti najmanjše dolžine;
•    Krap, v Cerkniškem jezeru ima varstveno dobo od 01.05. do 30.06. in najmanjšo mero 30 cm;
•    Navadni ali potočni ostriž, nima varstvene dobe in ne najmanjše dolžine;
•    Kalifornijska (ameriška) postrv, šarenka, v salmonidnih vodah RD Cerknica ima varstveno dobo od 01.12. do 31.03. in najmanjšo mero 25 cm.

ODLIČEN VIDEO, ki prikazuje kakšno je življenje v notranjosti Cerkniškega jezera - VREDNO OGLEDA!


Poleg revirja Cerkniško jezero, Ribiška družina Cerknica upravlja tudi z revirji: Cerkniščica, Bloško jezero in Rak.

Nakup različnih ribiških dovolilnic je možen na več mestih, za več informacij se lahko obrnete direktno na Ribiško družino Cerknica.

Zavod za ribištvo Slovenije in ribolov Cerkniškem jezeru?

Podatki na Zavodu za ribištvo Slovenije pravijo, da je v Cerkniškem jezeru možen ribolov v času od 1.5. do 31.1.

Žal pa se je potrebno zavedati, da je Cerkniško jezero odvisno od narave in vremenskih pogojev skozi vse leto, tako da je kvaliteta ribolova seveda odvisna tudi od vode, ki v jezero priteče in v njem tudi ostane.

Dovoljen ribolov v Cerkniškem jezeru je od izvira Stržena do Retja, možni so pa naslednji ribiški načini:

•    Vijačenje je dovoljeno le z eno umetno vabo.
•    Beličarjenje je dovoljeno na vse naravne vabe, ki jih predpisuje pravilnik o ribolovnem režimu o ribolovnih vodah (Uradni list RS, št. 99/2007).
•    Muharjenje je možno z muharico in eno umetno muho, ter trnkom enojčkom brez zalusti.

Lov ščuke je dovoljen z vijačenjem ali muharjenjem.

Dovoljen dnevni uplen, lovna dolžina in varstvena doba:

•    1 ŠČUKA (50cm, 1.2. - 30.4.)
•    2 LINJA (30cm, 1.5. - 30.6.)
•    2 KRAPA (30cm, 1.5. – 30.6.)
•    RDEČEPERKA DO 5KG (brez najmanjše mere, nima varstvene dobe)
•    OSTRIŽ DO 5KG (brez najmanjše mere, 1.3. – 30.6.)

Cerkniško jezero - zanimivi ulovi!

Krap luskinar - težek preko 20kg!
Rdečeperke dosegajo velikosti tudi do 40cm!
Veliko je trofejnih ščuk!
Ogromno kapitalnih, velikih linjev!

Cerkniko Jezero Kapitalne Ribe

Cerkniško jezero - biser, ki ribolov postavi na poseben nivo!

Redke so vode v Sloveniji, ki bi jim lahko rekli "biser" in prav Cerkniško jezero je eno takšnih!

Ima prečudovito naravo, ima odličen habitat in ribji font in vse to ga dela izjemnega!

Zatorej, če se boste odpravili na ribolov na Cerkniško jezero se zavedajte, da ga morate pustiti takšnega, kot ga vidite v trenutku, ko ste prišli do njega - nedotaknjenega! Pa dober prijem vam želimo...

Affiliate Disclaimer:

Slo-fishing is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon. We also participates in eBay Partner Network, FishingBooker, ClickBank and Teespring affiliate programs. We are compensated for referring traffic and business to these companies.