Ribiška družina (RD) Bistrica Domžale

Written by Siniša Pintar

Ribiška družina (RD) Bistrica Domžale je ribiška družina z največjim območjem delovanja. Deluje namreč na območju več večjih občin in sicer Domžal, Trzina, Mengša, Moravč, Kamnika, Cerkelj, Lukovice, Kranja in Dola pri Ljubljani. Ker pokriva tako veliko območje, je delovanje razdeljeno na štiri večja območja: Domžale, Kamnik, Moravče in Pšata. Celotna ribiška družina ima okoli 350 članov, ki prihajajo iz okoliških krajev, vsak posamezni pododbor pa ima tudi svoj upravni odbor. Ribiška družina (RD) Bistrica Domžale, kot že samo ime pove, deluje na območju Kamniške Bistrice, in sicer vse od izvira Kamniške Bistrice pa do izliva le-te v Savo.

Kakšna je zgodovina in kako deluje Ribiška družina (RD) Bistrica Domžale?

RD Bistrica Domžale je bila ustanovljena leta 1954, sprva je delovala le v Domžalah, kasneje pa je prišlo do združitve še z ribiškimi družinami iz Kamnika, Pšate in Moravč. Član ribiške družine lahko postane vsakdo, ki je zainteresiran za upravljanje in vzdrževanje voda in skrb za ribjo populacijo v teh vodah, ter je po opravljenem pripravljalnem seminarju opravil izpit za športnega ribiča.

Vsi, ki imajo željo se pridružiti Ribiški družini Bistrica Domžale morajo vložiti pisno vlogo za sprejem v članstvo, ki jo je potrebno postali po navadni pošti na naslov ribiške družine in sicer: Ribiška družina (RD) Bistrica Domžale, Krakovska cesta 18a, 1230 Domžale. Nove člane sprejemajo enkrat letno, so pa organizirani tako, da vas o sprejemu v družino obvestijo pisno.

PREBERITE ŠE: OSNOVE RIBOLOVA
PREBERITE ŠE: RIBIŠKA OPREMA
PREBERITE ŠE: KRAPOLOV

Vsak kandidat, ki je na začetku svoje ribiške poti še samo pripravnik je dolžan v roku pol leta po opravljenem začetnem seminarju opraviti še izpit za športnega ribiča – v kolikor tega ne stori, se mu lahko zgodi, da izgubi pravico do letne ribolovne dovolilnice. Do opravljenega izpita lahko ribič pripravnik lovi samo v spremstvu člana ribiške družine (RD) Bistrica Domžale z izpitom.

Letna ribolovna dovolilnica za Ribiško družino (RD) Bistrica Domžale za naslednje celotno leto se izda na podlagi plačane članarine in opravljenih članskih obveznosti, ki jih ribiška družina izvaja na svojih revirjih. Članarina za leto 2014 znaša:

- za člane RD 140 EUR,
- za mladince 30 EUR,
- za nove člane 200 EUR,
- za pridružene člane 180 EUR,
- za polnoletne študente 100 EUR in
- za nove kandidate - mladince, 30 EUR.

PRAVILNIK RIBIŠKE DRUŽINE (RD) BISTRICA DOMŽALE

Kateri so ribiški revirji, ki jih upravlja Ribiška družina (RD) Bistrica Domžale?

Ribolovne vode in območja ribiške družine Bistrica Domžale so obsežne in obsegajo skupaj skoraj 400 km vodotokov in 19 ribnikov. Med njihove ribolovne revirje spadajo Kamniška Bistrica, Pšata, Rača, Radomlja - vse s po več revirji, Nevljica, Drtijščica, Dolska mlinščica in Reka, ter ribniki Želodnik, Prevoje, Črnelo, Križ, Gradiško jezero, Jezero Pristava, Moravče, Plastenka, Florida, Češnjevek, Lahovče. Dovolilnice se lahko kupijo na vnaprej določenih prodajnih mestih, njihova cena pa se razlikuje glede na to, ali gre za jezero ali tekoče vode. Kdorkoli se odpravi na ribolov, mora pri tem upoštevati vsa pravila, ki veljajo za športni ribolov.

Ribiška družina (RD) Bistrica Domžale, Okoliš

Več informacij o delovanju Ribiške družine (RD) Bistrica Domžale lahko dobite na naslednjem naslovu:

Ribiška družina Bistrica Domžale,
Krakovska cesta 18 a, 1230 Domžale
http://www.rd-bistrica-domzale.si
El. pošta: rd.bistricadomzale(at)gmail.com