Najljepše rijeke Hrvatske (i ribe u njima) - koje su? Saznajte ...

Najljepše rijeke Hrvatske

Možda nijedna europska zemlja nema tako raznolike, a istodobno tako očuvane rijeke kao što ih ima Hrvatska.

Svima nam je poznata ljepota Jadrana, bistro i čisto more, stjenovite obale s drevnim kamenim gradovima.

More, međutim, nije jedino bogatstvo Hrvatske; rijeke su svakako jedno od važnijih − od tromih i mutnih panonskih rijeka koje se izlijevaju u svoje poplavne šume, preko kratkih i brzih planinskih koje skakuću preko zapjenjenih brzaka, karlovačkih krških rijeka u bujnom zelenilu sa sedrenim barijerama i ujezerenim dijelovima, mirnih ponornica krških polja, pa sve do velikih jadranskih rijeka koje se u more ulijevaju uskim estuarijima (Zrmanja, Krka) ili prostranom deltom (Neretva).


Koje ribe se nalaze u našim rijekama?

U svjetskim se razmjerima ponosimo s čak petnaestak endema među riječnim ribama, a još su mnoge vrste iz drugih skupina živih organizama jedinstvene samo za naše tekućice. Rijeke su i važan turistički resursna slapove Krke ili u kanjone Cetine i Zrmanje dolaze milijuni posjetitelja.

Općenito, u Hrvatskoj je nabrojeno oko 130 vrsta slatkovodnih riba.

Brojem prednjače panonske rijeke poput Drave, Save i Dunava. To su tipične srednjoeuropske vrste, prije svega šaranske vrste.

S druge strane, u krškom dijelu Hrvatske imamo manje vrsta, ali među njima mnogo više endema. Među ribama imamo petnaestak vrsta koje žive samo u našoj zemlji.

Najvažniji hrvatski endemi jesu vrste iz roda Phoxinellus, Delminichthys i Telestes. Posebno je zanimljiva oštrulja (Aulopyge huegelli), koja je jedina vrsta u ovom endemskom rodu. Zanimljivi su i mali slatkovodni glavoči iz roda Knipowitschia u kojem su tri vrste opisane u zadnjih dvadesetak godina. Tu su i svjetlica, sval, mekousna pastrva, visovački glavočić i endemske vrste primorske potočne pastrve čiji su srodstveni odnosi još prilično nejasni i čekaju nova istraživanja.

Svi su oni vezani za Dalmaciju, tj. krške rijeke. Ti su ekosustavi mali i izolirani, a za ledenog su doba bili izvan domašaja ledenjaka, pa su služili kao utočišta vrstama koje su bile izvan domašaja leda.

U našim krškim jadranskim rijekama nalazimo ukupno 88 vrsta riba (među kojima su i ribe crnomorskog slijeva te one iz bočatih staništa).

Posebno su zanimljive ribe koje dio života provode u podzemlju kad u jednom dijelu godine presuše površinski tokovi u kršu. Kad se zbog kiša voda vrati na površinu, vraćaju se i ribe. To su podbila, oštrulja, pijori, gaovice i vijuni.

Vrste koje naseljavaju takva staništa imaju posebne prilagodbe koje im omogućuju dulje preživljavanje u podzemlju, pa tako mogu izdržati dulje vrijeme gladovanja i podnose niske koncentracije kisika. Vrlo se malo zna o njihovoj biologiji za boravka u podzemlju.

Kako su rijeke povezani sustavi, sklone su invazijama stranih vrsta poput glavočića koji dolaze Dunavom. Krške su rijeke ugrožene ne samo takvim vrstama već i našim autohtonim vrstama iz Nizinske Hrvatske, primjerice štuka.

Najčešći je razlog poribljavanje ribolovnih vrsta i korištenje živih mamaca kojima se šire male i sportski nezanimljive vrste, ali i povezivanje rijeka za potrebe hidroelektrana itd.

Ribolov na hrvatskim rijekama

Kada okopne snjegovi, smire se nabujale vode i za neke riblje vrste završi vrijeme mrijesta, tišinu protkanu jednoličnim vodenim klokotom zaparat će oštri fijuk ribičkoga štapa.

Meka struna s mamcem na kraju protegnut će se zrakom. Ta vještina kojom iskusni ribolovci na pastrve s obala Gacke spuštaju umjetne mušice na površinu rijeke, nježno kao nošene vjetrom, uvježbava se godinama.

No tek svaki stoti od stručno izvedenih „zabacaja“ donijet će ulov, a ponekad i nijedan. A tek kad riba zagrize! Tada sva vještina i znanje ribolovca izlazi na vidjelo.

Krupniji, stariji i snažniji primjerci ribe mudro će zavući tanku ribičku strunu oko kakve potopljene grane ili kamena i osloboditi se s udice.

Gacka, Lika, Dretulja, Lička Jasenica i mnoge naše druge ponornice izvorno su bile izuzetne salmonidne vode koje su nastanjivale isključivo visoko vrijedne riblje vrste poput potočne pastrve i lipljena.

Različitim hidrotehničkim zahvatima njihova su staništa znatno smanjena, stvorena su umjetna jezera u koja su unesene ribolovno manje kvalitetne riblje vrste nizinskih voda.

No još uvijek je ovih plemenitih riba dovoljno za vrhunska ribolovačka iskustva.

Brojne brzice, rječice i gornji tokovi većih rijeka cijele krške regije naše zemlje izuzetni su ribolovni reviri za pastrvski ribolov, a pored pastrve u njima nalazimo lipljana i mladicu.

Uživajte u prirodi i ribolovu ...Avtor: Goran Šafarek. Više o njemu na Facebooku i stranici: http://prirodahrvatske.com/.

Affiliate Disclaimer:

Slo-fishing is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon. We also participates in eBay Partner Network, FishingBooker, ClickBank and Teespring affiliate programs. We are compensated for referring traffic and business to these companies.