RD Tolmin

  • Slofish
  • Slofish's Avatar Topic Author
  • Administrator
  • Administrator
  • Posts: 2659

Slofish created the topic: RD Tolmin

[justify]Ribiška družina Tolmin je v letu 2007 praznovala 60 - letnico delovanja. Kot Ribarska zadruga za Tolminsko je bila ustanovljena 10. Marca 1947. Ustanovilo jo je 21 članov.

V ustanovnem letu je imela 52 članov. Število se je do leta 1969 povzpelo na 200, največ članov pa je Ribiška družina imela leta 1987 (703 člani in 104 mladinci).

Trenutno je v družino včlanjenih 358 članov in 52 mladincev. Družina je registrirana in deluje skladno z Zakonom o društvih.

Namen družine je prostovoljno združevanje državljanov z namenom varstva in gojitve avtohtonih in drugih rib, športnega ribolova in upravljanja ribiškega okoliša zaradi varovanja voda ter vodnih in obvodnih sistemov kot dela človekovega okolja, ter športno rekreativne dejavnosti.

Družina deluje v petih sektorjih - revirjih: Bovec, Kobarid, Tolmin, Most na Soči in Grahovo. Vodi jo 11 članski Upravni odbor. Predsednik družine je gospod Lucijan Rejec, ki je istočasno tudi predsednik Upravnega odbora. Organi družine so še Nadzorni odbor in Disciplinsko sodišče.

Najpomembnejše odločitve sprejema Občni zbor. Za učinkovito delo lahko Upravni odbor imenuje stalne in občasne komisije. Tajnik(ca) družine je ga. Anka Zuza.

Spoštovanje ribolovnih pravil in kontrolo dogajanja na vodah in ob vodah kontrolira 10 ribiških čuvajev, sankcionira pa disciplinsko sodišče. Delovanje celotne družine nadzira 5 članski Nadzorni odbor.

Družina gospodari z delom Tolminskega ribiškega okoliša, ki se pokriva z ozemljem občin Bovec, kobarid in Tolmin ter obsega Sočo od izvira do Podsela z vsemi pritoki, Nadižo na ozemlju Slovenije s pritoki, Idrijco od Stopnika do izliva v Sočo s pritoki in Krnskim jezerom. Sočo s pritoki od Bovca (most čez Sočo na cesti Bovec-Čezsoča) navzgor je Vlada RS z odredbo izločila iz Tolminskega ribiškega okoliša in ga predala v upravljanje Javnemu zavodu za ribištvo RS.

Za uspešno gospodarjenje in poribljavanje vseh voda ima družina dva ribogojna objekta za vzrejo Soške postrvi - vališče v Modreju (zgrajeno leta 1989) in ribogojnico na reki Tolminki v Tolminu (zgrajena leta 1995).

V družini profesionalno delajo: g. Dušan Jesenšek dr. vet. medicine kot vodja ribogojstva, g. Zoran Kocić kot ribogojec-gospodar, g. Dušan Peršič kot ribogojec in g. Robert Svetičič kot vodja gojitveno-čuvajske službe. Vodja sprejemne pisarne in poslovni tajnik je ga. Anka Zuza. [/justify]

Vir: spletna stran RD Tolmin
#2955

Please Log in or Create an account to join the conversation.

 

Base camp for fishing enthusiasts.